Občianske združenie Bludári

Image
Občianske združenie TK Bludári vzniklo a bolo oficiálne zapísané do registra občianskych združení dňa 1. marca 2012, no ako neoficiálny turistický klub fungujeme už asi od roku 2007. Sme skupinkou priateľov, ktorí holdujú turistike a našou snahou je pričiniť sa o jej rozvoj v rámci Slovenska. Veríme, že práve kontakt s krajinou a spoznávanie prírodných procesov, prispieva k trvaloudržateľnej kooexistencii človeka s prírodou, k vytváraniu zdravého vzťahu naplneného rešpektom, poznaním a ochranou. Preto má naša činnosť výrazne environmentálny a edukačný charakter. V rámci projektov sa teda chceme venovať nielen rozvoju turistických možností na Slovensku,  ale taktiež osvetovej činnosti v oblasti ochrany prírodného i kultúrneho bohatstva našich regiónov.
Občianske združenie bolo poberateľom 2% pre rok 2013 a 2015. Stanovy OZ nájdete tu >>>

Turistický klub

V rámci turistického klubu sa venujeme pešej a vysokohorskej turistike, no vyskúšali sme si aj splavovanie, speleotreking, cykloturistiku či ferraty, hlavne v menších skupinkách, podľa možností a záujmu členov. Sme malý klub, spájajú nás priateľské vzťahy a hoci nás nie je mnoho, našim cieľom je, aby sme k pohybu a pobytu v prírode motivovali čo najviac ľudí z nášho okolia. Síce nie sme značkári, ani sprievodcovia, máme cenné dlhoročné skúsenosti a radi podporíme snahu úplných začiatočníkov a nadšencov, ktorí by chceli spoločnosť, radu či pomoc. Našim prvoradým záujmom je spoznávať i propagovať krásne a cenné oblasti Slovenska. Nesústredíme porozonosť výhradne na naše najznámejšie pohoria, pretože naša krajina toho ponúka omnoho viac. Aj - neprávom - zabudnuté regióny ponúkajú neopakovateľné dobrodužstvo a zaujímavé potulky, pri ktorých človek spozná množstvo prírodných krás, ale i kultúrnych zaujímavostí. V ich spoznávaní by sme chceli naďalej pokračovať. Podobnou skúsenosťou sú aj zahraničné treky a cesty, ktoré okrem nezabudnuteľných zážitkov, obrusujú nielen hrany pohodlnosti a zvykom, ale poskytujú unikátnu možnosť zmeniť perspektívu a nadobudnúť potrebný nadhľad v živote.

Projekty

UDRŽATEĽNOSŤ PRÍRODNÝCH ZDROJOV V KONTEXTE SVETOVEJ VÝZVY ŠETRENIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV

Projekt vychádza z celosvetovej snahy o zníženie environmentálnych záťaží, udržateľného správania v priereze a kontexte celého života, vrátane ochrany životného prostredia, chemických výrob, aktuálneho šetrenia energií a prírodnými zdrojmi v snahe znížiť zaťaženie planéty. Projekt chce rozvíjať kľúčové kompetencie cieľovej skupiny v týchto témach, zvyšovať mäkké a zelené zručnosti a vytvárať cesty pre zlepšenie dostupnosti neformálneho vzdelávania mládeže v danej téme.

Zámerom projektu je vytvoriť česko-slovenské partnerstvo, ktoré podporí rozvoj práce s mládežou v témach ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojmi, ako nového, zdravého a environmentálne udržateľného životného štýlu. Spoluprácu dvoch vzájomne si blízkych krajín, Česka a Slovenska, vnímame ako prvý krok. 

Keďže vzdelávanie vnímame ako kľúčový faktor toho, aby tieto témy mobilizovali ľudí k činu, naším zámerom je za pomoci nášho vzdelávacieho programu vzbudiť povedomie hlbokého spojenia so svetom, v ktorom žijeme. Predstavenie konceptov netoxického prístupu k životu mladým ľuďom, vrátane udržateľných prístupov a ekologických výrobkov, môže mať veľký vplyv na ich životy a prispievať k udržateľnejšiemu a zodpovednejšiemu spôsobu života.

 

Komplexný Enviro - vzdelávací program

individuálny expertný mentoring - konzultácie procesu tvorby s expertami a lektormi
realizácia vlastného workshopu pre 10 až 20 účastníkov vo svojej komunite
Projekt  je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+ a koordinovaný občianskym združením Bludári v spolupráci s českým partnerom Svět non toxic.

Viac informácií nájdete na stránke projektu: https://www.setrne.eu/

Na vzdeláci program sa môžete prihlasovať tu:

V slovenčine: https://forms.gle/Uz5BuvH3zVUj2yxN8

V češtine: https://forms.gle/McBeFoGiZW3c5LSbA

Kontaktná osoba: Mgr. Jozefína Fusek Švingálová, +421907636793, info@setrne.eu 

Burza turistického vybavenia na sociálnych sieťach pomáha s kolobehom funkčných vecí

 
Burza turistického vybavenia vznikla ako nápad podporiť udržateľnú obehovú ekonomiku, ktorá znižuje spotrebu, redukuje odpad a zvyšuje využiteľnosť kvalitných produktov, čím prispieva k zmysluplnému využívaniu obmedzených zdrojov a tým k ochrane životného prostredia. Skupina bola na FB založená v roku 2014 a dnes má bezmála 18-tisíc členov. Tí sa môžu tešiť kvalitnému tovaru, ktorý tu zoženú za zlomok pôvodnej ceny a predajcovia zase finančnému zisku z vecí, ktoré nepotrebovali alebo im z nejakého dôvodu viac nevyhovovali. Ide o veľmi efektívny spôsob ako udržať kvalitné výrobky dlhšie v obehu a ušetriť finančné prostriedky  zainteresovaným stranám. Zmysel a životaschopnosť skupiny sa za 8 rokov fungovania jasne preukázali. Spravovanie skupiny je pracná a časovo náročnú činnosť, ktorú vykonávame vo svojom voľnom čase a bezodplatne. Každodennú prácu však môžu členovia, predovšetkým tí, ktorí skupinu využívajú opakovane, oceniť sebe vlastným spôsobom, napr. finančným darom v ľubovolnej výške na činnosť nášho občianskeho združenia a turistického klubu. 

Obnova náučného chodníka v Hrušove

 

V polovici roka 2013 sme sa po dohode s našimi priateľmi z obce Hrušov, okres Veľký Krtíš zúčastnili obnovy tunajšieho n...

Posted by Bludári on 12. máj 2013

Zber odpadu - čistenie okolia

 

Iniciatíva tohto roku nenechala na seba dlho čakať a na popud nášho kamaráta Michala Obročníka sme zorganizovali zber...

Posted by Bludári on 21. február 2014